Een nieuw onbezorgd pensioenstelsel

10 punten vernieuwing pensioenstelsel

Hervorming van het pensioenstelsel is noodzakelijk, vindt DNB en de Rijksoverheid. En de Anbo, belangbehartiger ouderen, stelt dat de ontwikkelingen op pensioengebied zelfs voor het zo stabiele Nederlandse pensioenstelsel op termijn voor grote problemen kunnen zorgen.

Met Duowonen verzilveren vanaf 57 jaar

DNGB biedt senioren van 57 jaar met het nieuwe product Duowonen de mogelijkheid om de overwaarde van hun huis te verzilveren. Via de erfpachtconstructie verkopen zij de grond onder hun woning en krijgen de waarde na aftrek van kosten en een eventuele restant hypotheek in één keer uitbetaald.