Met Duowonen verzilveren vanaf 57 jaar

DNGB biedt senioren van 57 jaar met het nieuwe product Duowonen de mogelijkheid om de overwaarde van hun huis te verzilveren. Via de erfpachtconstructie verkopen zij de grond onder hun woning en krijgen de waarde na aftrek van kosten en een eventuele restant hypotheek in één keer uitbetaald.

Net zoals bij het vorig jaar door DNGB geïntroduceerde Duokoop kan het verzilverproduct Duowonen alleen aangevraagd worden via financieel adviseurs. Adviseurs zijn verplicht de speciaal hiervoor ontwikkelde Duowonen-cursus te volgen. De eerste adviseurs hebben deze cursus inmiddels met succes afgerond.

Partner Goodlife
De woning – met een maximale woningwaarde van 1 miljoen euro en een grondwaarde die maximaal 50% van de woningwaarde bedraagt – wordt onder voorbehoud van een erfpacht- en terugkooprecht verkocht aan Goodlife (handelsnaam van SRLEV, onderdeel van VIVAT). DNGB heeft namens Goodlife het klantcontact, verzorgt onder andere offertes voor Duowonen, de bijbehorende overeenkomsten en administratie.

Na aftrek van de transactiekosten en uitstaande hypotheek, wordt het resterende bedrag van de grondwaarde in een keer door Goodlife uitgekeerd. De kosten voor de overdrachtsbelasting (2%) worden door Goodlife betaald. Aan afhandelingskosten brengt DNGB 1% van de grondwaarde in rekening. Met Duowonen krijgen senioren meer financiële ruimte voor bijvoorbeeld een woningaanpassing, een vakantiehuis of een schenking aan de kinderen.

Terugkooprecht
De waarde van de grond wordt bepaald door de waarde van de opstal (gebouw) af te trekken van de marktwaarde van de woning inclusief grond. De woning (opstal en grond) wordt dus eigendom van Goodlife, juridisch gezien is de consument na de overdracht eigenaar van een erfpachtrecht. De consument blijft in de eigen woning wonen en betaalt voortaan een maandelijkse vergoeding voor het gebruik ervan aan Goodlife. Op deze canon is een jaarlijkse indexatie met inflatie van toepassing. Binnen deze erfpachtconstructie blijft hij wel profiteren van een toekomstige waardestijging van de woning. De woning kan op ieder moment van Goodlife teruggekocht worden tegen de dan geldende grondwaarde, met een minimum van de verzilverde grondwaarde. Door gebruik te maken van dit terugkooprecht kan de woning ook weer in volledig eigendom worden verkocht. Het terugkooprecht houdt rekening met verbeteringen die zijn aangebracht. Als de waarde van de woning harder is gestegen dan de prijzenindex, dan wordt dit voordeel bij verkoop uitgekeerd aan de consument.

Grondquote
De grondquote is van belang bij de uitoefening van het terugkooprecht en het verkooprecht door een consument. De grondquote wordt berekend door de getaxeerde grondwaarde te delen door de marktwaarde van de woning inclusief grond. Bij Duowonen staat de grondquote na de eerste vaststelling vast en verandert niet meer in de toekomst. Hierdoor staat de verdeling van de waardestijging ook vast. Bij een lage grondwaarde deelt Goodlife voor een kleiner deel in de waardestijging en bij een hoge grondwaarde voor een groter deel. Bij overlijden van de langstlevende contractant kunnen de erfgenamen het Duowonen-contract onder dezelfde voorwaarden – inclusief de vastgestelde grondquote – overnemen en de woning gaan bewonen.

Behoefte
Olav Koenders, CEO bij DNGB: “Om de overwaarde van het huis te benutten voor het vrijmaken van vermogen is verhuizen een optie. Dat is voor senioren vaak een grote stap en het vinden van een passende en betaalbare (huur)woning is niet eenvoudig. Zeker niet op de huidige woningmarkt. De behoefte aan een product waarbij oudere huizenbezitters de overwaarde kunnen verzilveren is al jaren groeiende, maar banken en andere geldverstrekkers voorzien hier nauwelijks in. Duowonen is een eenvoudig alternatief, waarmee senioren in hun eigen huis kunnen blijven wonen en toch de woningwaarde om kunnen zetten in geld.”

Bron: InFinance