Een nieuw onbezorgd pensioenstelsel

10 punten vernieuwing pensioenstelsel

Hervorming van het pensioenstelsel is noodzakelijk, vindt DNB en de Rijksoverheid. En de Anbo, belangbehartiger ouderen, stelt dat de ontwikkelingen op pensioengebied zelfs voor het zo stabiele Nederlandse pensioenstelsel op termijn voor grote problemen kunnen zorgen.