Overheid en pensioen

De 1ste pijler

De Algemene Ouderdomswet (AOW) is gestart in 1956 en is een verplichte collectieve volksverzekering. Het is een belangrijke basis voor Nederlandse ouderdomspensioenen.

Iedereen die in Nederland gevestigend is neemt deel, ook voor mensen met een vreemde nationaliteit. De basis is 50 jaar opbouw met 2% per jaar. Als er deels verbleven wordt in het buitenland wordt daarmee de hoogte verlaagd met die periode, bijvoorbeeld 8 jaar x 2% is 16% lagere AOW.

De te verwachten AOW en het reeds opgebouwde bedrag is in te zien op MijnPensioenOverzicht. De AOW-gerechtigde leeftijd was vastgesteld op 65 jaar en in 2012 is belsoten om deze afhankelijk van de levensverwachting aan te passen, zie onderstaande tool om te je te verwachten datum te weten.

Een nieuw onbezorgd pensioenstelsel